Kit Test Humasis Made in Korea

Liên hệ

Humasis Covid-19 Ag Test của Hàn Quốc, xét nghiệm trong mẫu tỵ hầu
Độ nhạy>92%, độ đặc hiệu>99%
Thiết bị được bộ y tế cấp phép sử dụng hợp pháp
Giá bộ y tế công bố 198,000 đ/ test chưa VAT
Link SP:
http://www.humasis.com/en/sub/product/product.asp?q=prod&mode=view&s_keyword=&s_cate=2110&idx=113

Thương hiệu: Humasis Made in Korea

Bảo hành: 0 Tháng

Chính sách

Gọi ngay