CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VIỆT POS

 • Miễn phí vận chuyển nội thành nơi có văn phòng Việt POS
 • Tính phí đối đơn hàng ngoại tỉnh dưới 10.000.000 đ
 • Có thể thỏa thuận vận chuyển riêng từng đơn hàng cụ thể
 • Vận chuyển nhanh, chậm, đảm bảo theo yêu cầu khách hàng.
 • Miễn phí vận chuyển nội thành có văn phòng Việt POS đối đơn hàng trên 10.000.000 đ ( mười triệu đồng )
 • Tính Phí vận chuyển nội thành nếu dưới 10 triệu
 • Miễn phí các tỉnh thành toàn quốc đối đơn hàng trên 50 triệu đồng
 • Miễn phí vận chuyển nếu Việt POS gởi hàng sai
 • Phí vận chuyển tùy vào VP Việt POS sẽ báo giá cụ thể khi tư vấn
 • Miễn phí nội thành nơi Việt POS có văn phòng đơn hàng trên 700.000 đ
 • Tính phí nội thành đơn hàng dưới 700.000
 • Vận chuyển ngành phụ kiện các tỉnh thành đều tính phí vận chuyển