Tính năng phần mềm F&B

Thanh toán ví điện tử
Kết nối trang thương mại điện tử
kết nối vận chuyển
Chử ký số
Hóa đơn điện tử
Facebook
Mã, tên, địa chỉ, mst v.v..
Mẫu bill theo cửa hàng
Giá theo cửa hàng
Mô hình theo cửa hàng
Kho hàng theo cửa hàng
Giảm giá mặt định
Thuế mặt định
Dịch vụ mặt định
Mặt hàng mặt định
Bắt buộc chọn nhân viên bán hàng
Có phí vận chuyển hoặc không
Có sử dụng xe giao hàng
Bắt buộc chọn khách hàng khi bán
Chọn ngày mở giao dịch
Mặt hàng đổi giá khi chuyển khu vực
Thanh toán áp dụng trước vào ngày hôm sau ( quá Bar, karaoke hoạt động qua 12 h)
Làm tròn tiền trên hóa đơn
Chọn mặt hàng theo nhóm hoặt tìm kiếm
Gộp bàn
Chuyển bàn
Tách bàn
Chuyển mặt hàng qua bàn khác
Giảm giá tổng bill
Giảm giá theo nhóm loại đồ
Giảm giá từng mặt hàng
Bán giá theo thời
Giá theo khu vực
Áp dụng khuyến mãi theo cấu hình
Thuế , phí dịch vụ theo cấu hình
Thanh toán theo cấu hình
In chế biến theo khu vực
In tem nhãn
In chuyển bàn
In tạm tính / cho phép hoặc không
In thông báo bếp khi chuyển bàn
In thêm 1 liên order tại quầy thu ngân
Tự động in bếp/bar
In hóa đơn theo khu vực
In mặt hàng cộng gộp
Quản lý theo nhóm mặt hàng
Loại mặt hàng theo nhóm
Mã vạch sẵn có
Mã vạch tự sinh
Tên mặt hàng
3 Đơn vị tính
Quy đổi đơn vị tính
Mặt hàng tích điểm hoặc không
Giá bán
Giá nhập
Giá theo cửa hàng
ĐỊnh lượng
Chất liệu
Khối lượng
Xuất xứ
Dài rộng
Hoa hồng theo mặt hàng
Nhà cung cấp theo mặt hàng
Khối lượng theo cân
Seri mặt hàng
Thiết lập mã vạch có ký tự kiểm tra
Thiết lập mã vạch cân điện tử
Ảnh cho mặt hàng
Định lượng mặt hàng
Nhập hàng thêm mới, cập nhập từ excel
Bố trí bàn tự động
Bố trí khu vực bàn theo thực tế
Biểu tượng hình cho bàn
Tiền bàn mặt định khi mở bàn
Kho xuất áp dụng theo khu vực
Giá mặt hàng áp dụng theo khu vực
Ghi chú khu vực
Giá giờ khoản theo khu vực ( giá theo khung giờ )
Mặt hàng mặt định theo khu vực
Nhân viên cấp quyền vào từng khu vực
Tính tiền giờ theo bàn
Tính tiền giờ theo bảng giá
Bắt buộc in khi thanh toán
Cho phép khách hàng nợ
Chuyển khoản
Thanh toán thẻ trả trước
Thanh toán voucher
Thanh toán từ điểm tích lũy
Thanh toán ví điện tử
Thanh toán thẻ ATM
Quản lý khách hàng báo giá
Ngày hết hạn báo giá
Loại giá cho từng khách hàng
Áp dụng giảm giá tổng hóa đơn , mặt hàng
Thuế , phí dịch vụ theo cấu hình
Nhập mặt hàng từ excel
Xuất file nhiều định dạng
Chỉnh sửa mẫu báo giá theo yêu cầu
Khách đặt hàng
Mục đích phân loại đặt hàng
Phương thức đặt hàng
Từ ngày đến ngày
Từ giờ đến giờ
Loại giá đặt
Thu cọc đặt trước
Ẩn phiếu đặt hàng khi tạo thành hóa đơn
Nhóm khách hàng
Tên, địa chỉ, sdt, email v.v…
Ngày sinh nhật
Cảnh báo ngày sinh nhật
Giá bán theo khách hàng
Tích lũy điểm theo đơn hàng
Tích lũy điểm theo mặt hàng
Quy đổi điểm sang tiền
Tự động nâng mức thanh viên khi đạt điểm
Quà tặng
Tăng, giảm điểm
Theo dỏi, hoặc ko theo dỏi nợ
Reset điểm về 0
Quản lý nhà cung cấp
Đặt hàng nhà cung cấp
Lấy số lượng tự động đặt hàng ncc theo mức tồn tối thiểu
Đặt cọc nhà cung cấp khi tạo đơn đặt hàng
Tạo thành phiếu nhập kho khi khi hàng về kho
Xuất trả hàng nhà cung cấp
Chọn tự động phiếu nhập kho cần trả
Nhập kho hàng hóa bằng excel
In mã vạch tương ứng số lượng phiếu nhập
In kết nối SDK barterden
Nợ nhà cung cấp, 1 phần, toàn phần
Chuyển kho nội bộ
Phiếu đề xuất chuyển kho
Kiểm kê hàng hóa
Kiểm kê từ máy kiểm kê, đầu đọc không dây
Tồn kho 1 đvt, nhiều đơn vị tính
Tất cả bảng nhập liệu đều nhập được nhiều đvt
Mẫu phiếu linh hoạt tùy chỉnh
Khuyến mãi tự động
Khuyến mãi áp dụng từng cửa hàng riêng biệt
Từ ngày đến ngày
Từ giờ đến giờ
Giảm giá % theo nhóm hàng
Giảm giá theo sản phẩm
Giảm giá tổng bill
Mặt hàng đồng giá
Mua 1 tặng 1
Theo dỏi đơn giao hàng cùng nhà vận chuyển
Theo dỏi đơn giao hàng thành công
Theo dỏi đơn giao hàng trả về
Theo dỏi đơn giao hàng thu tiền về
Quản lý thông tin nhân viên
Chuức danh
Phòng ban
Loại hợp đồng
Chấm công
Sơ yếu lý lịch
Tạm ứng
Tính lương
Phân quyền nhân viên theo từng tính năng
Phân quyền xem báo cáo
Loại Quỹ
Lý do thu
Lý do chi
Có phân bổ
Có hiển kết quả kinh doanh
Diễn giải, ghi chú
Danh mục thu, chi
Tồn quỹ
Công nợ khách hàng
Công nợ nhà cung cấp
Công nợ theo đơn hàng
Giới hạn công nợ
Khách hàng mua và khách hàng nợ khác nhau
Đối chiếu công nợ khách hàng ( tổng quát, chi tiết )
Đối chiếu công nợ NCC ( tổng quát, chi tiết )
Mã, tên tài sản
Nhóm loại tài sản
Ngày tăng
Ngày thanh lý
Ngày tính khấu hao
Giá trị
Giá trị phân bổ
Giá trị phân bổ 1 kỳ
Số kỳ cần phân bổ
Danh mục trích khấu hao tài sản