Cổng quay siêu thị AC-12

Liên hệ

– Kích thước: 1350x550x1080 mm
– Cân nặng: 26kg
– Không đóng mở tự động
– Chất liệu: Sắt

Chính sách