Máy kiểm kê – Quản lý kho RFID

Liên hệ

– Công nghệ RFID
– Máy kiểm kê, quản lý kho.
– Tìm kiếm, xác định vị trí tài liệu
– Màn hình cảm ứng
– Đọc được 1.000.000 chip RFID/lần

Thương hiệu: RFID

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay