Máy quét mã vạch Granit 1990iXR cho công nghiệp

Liên hệ

– Kích thước tổng thể
7.6 in x 3.0 in x 3.9 in
192 mm x 76 mm x 100 mm
– Giải mã: 1D / 2D
– Không kết nối Bluetooth

Mã SP: Granit 1990iXR

Chính sách

Gọi ngay