Phần mềm chấm công TAS-ERP (Enterprise)

Liên hệ

– Cho phép quản lý nhân viên KHÔNG giới hạn
– Mô hình quản lý Client- Sever tức là cài trên nhiều máy khác nhau nhưng CSDL dùng chung và có sự phân quyền cho người dùng trên từng máy

Thương hiệu: TAS-ERP

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay