Phần mềm chấm công tự động TAS-ERP (Professional)

Liên hệ

– Quản lý nhân sự quản lý bao gồm: Mã NV, Họ tên, ảnh, chức vụ, bộ phận, ngày sinh, ngày vào công ty, nơi ở, nguyên quán, Số CMTND, Điện thoại, Trình độ
– Quản lý ca làm việc cho nhân viên: cho phép đăng ký nhiều ca làm việc cho nhân viên,…

Thương hiệu: TAS-ERP

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay