Trạm lưu thông – Trạm lập trình

Liên hệ

– Chuyển đổi dữ liệu từ barcode sang chip RFID
– Đóng mở chức năng an ninh của chip RFID
– Đọc được nhiều tài liệu cùng lúc
– Kết nôi máy tính qua cổng USB
– Điện năng tiêu thụ 1,2W

Thương hiệu: RFID

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay