Kệ trung tải 4 tầng (D1m x R0.8m x C2m) 350kg/tầng

Liên hệ

– Kệ chịu tải 350kg/tầng
– Chân trụ Omega 50×60 dày 1.6mm
– Tay beam 35×75 dày 1.6mm
– Đế chân trụ 1.4mm
– Độ võng an toàn 0.5%
– Cam kết hàng chất lượng

Bảo hành: 5 năm

Chính sách

Gọi ngay