Máy tính tiền Casio SE-C6000

12,960,000 

– Quản lý 9.999 mặt hàng với 2 mức giá. Quản lý tồn kho
– Quản lý 200 bàn / phòng với chức năng chuyển, gộp và tách bàn. 99 nhóm chính, 99 nhóm hàng.
– Phím mã hàng nhanh với 72 phím, mỗi phím cài 3 món hàng.
– 50 ca nhân viên với chức năng phân quyền&chấm công cho từng nhân viên Màn hình LCD 2 dòng chữ,1 dòng số

Chính sách

Gọi ngay