Máy tính tiền Casio TE–2400

10,020,000 

– Quản lý 500 mặt hàng với 2 mức giá,
– Quản lý 100 bàn, chức năng chuyển, gộp và tách bàn.
– 15 ca, với chức năng phân quyền cho từng nhân viên
– Màn hình LCD 2 dòng chữ + 1 dòng số
– Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây

Chính sách

Gọi ngay