Máy xác minh mã vạch Axicon 15500

Liên hệ

– Mã QR, Mã QR GS1, Ma trận dữ liệu và Mã vạch GS1 DataMatrix, mã vạch EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, Mã 128 hoặc Mã 39,… đều có thể được xác minh
– Kết nối: USB2
– PC chạy bất kỳ phiên bản nào hiện được hỗ trợ của Microsoft Windows

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay