OPTICON NLV-1001 – Máy quét mã vạch băng chuyền

Liên hệ

Kết nối :
+ RS232: DB9 PTF connector with external power supply Keyboard Wedge: MiniDIN6 F/M connector USB: Ver. 1.1, HID/VCP, USB-A connector
Đọc mã vạch :
+ Nguồn sáng
650 nm visible laser diode
+ Tốc độ đọc
100 scans/sec

Thương hiệu: OPTICON

Mã SP: NLV-1001

Chính sách

Gọi ngay