Phần mềm quản lý – quán cafe

Liên hệ

– Quản lý bàn theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và bàn không hạn chế
– Xem trạng thái bàn, phòng trực quan, chọn bàn để thao tác trực tiếp
– Thao tác đơn giản dễ sử dụng
– In bill 58mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ A5,A4
– Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca

Chính sách