Phần mềm quản lý shop-thời trang

Liên hệ

– Quản lý từ xa bằng thiết bị di động
– Quản lý thu chi
– Quả lý xuất nhập tồn kho
– Tính lãi, lợi nhuận
– Thống kê theo ngày, theo tháng, theo nhóm mặt hàng

Chính sách