Phần mềm Windows.Desktop.DemoApp.Src_v2.1.9

Liên hệ

Điều kiện tiên quyết:
– .Net Framework 4.5 dành cho Windows Desktop
– Compact Framework 3.5 dành cho Windows Mobile
– Tương thích với các thiết bị: Xe trượt RFID RFD8500i UHF; đầu đọc RFID RFD8500

Thương hiệu: ZEBRA

Mã SP: Windows.Desktop.DemoApp.Src_v2.1.9

Chính sách