POS Bar – Coffee Software

Liên hệ

– Theo dõi danh sách hóa đơn đã thanh toán và chưa thanh toán.
– Tùy chọn ngôn ngữ sử dụng hoặc trên hóa đơn.
– Nhiều biểu mẫu hóa đơn tùy chỉnh thiết kế
– Thanh toán nhiều hình thức ngoại tệ VNĐ – USD

Chính sách

Gọi ngay