POS Restaurant software

Liên hệ

– Quản lý bán hàng không giới hạn khu vự và sơn đồ bàn
– Quản lý một cửa hàng hay chuỗi cửa hàng qua mạng LAN hay internet
– Chức năng gộp bàn, tách hàng, chuyển bàn nhanh chóng và đơn giản
– Giảm giá linh hoạt theo nhiều hình thức ( giảm %, theo tiền tổng hóa đơn – giảm %, theo tiền v.v… )

Chính sách

Gọi ngay