Robot LuckiBot Pro phục vụ đồ ăn

Liên hệ

– Kích thước tổng thể: 558 mm × 525 mm × 1375 mm

– Khối lượng tịnh 59Kg

– Hỗ trợ 2 chế độ sạc: Dock sạc tự động + Cable

– 0,5 ~ 1,2 m/s (có thể điều chỉnh)

Thương hiệu: OrionStar Robotics

Chính sách

Gọi ngay