Camera đếm người tự động OP Retail – PC6-W

Liên hệ

– Hỗ trợ phân tích dấu vết hành vi của mọi người thông qua thông minh
– 3 kiểu người được đếm: Số người đi vào, Số người đi ra và Số người đi qua
– Tích hợp micro và loa, liên lạc bằng giọng nói
– Hỗ trợ lưu trữ flash ngoại tuyến, Hỗ trợ ANR (Tự động
Bổ sung mạng)
– Hỗ trợ POE
– Sử dụng rộng rãi tại các thương mại lớn, siêu thị, cửa hàng,…
– Thuật toán thông minh phân tích video tích hợp
– Số lượng người đi bộ, đi bộ và người qua đường theo thời gian thực

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay