Camera đếm người tự động OP Retail – PC8-A

Liên hệ

– Hỗ trợ Phân tích nhóm khách hàng
– Thiết bị cục bộ
– Khử trùng lặp
– Bảo mật dữ liệu
– Phát hiện cục bộ vòng lặp gần
– Thiết kế nhỏ gọn, kích thước nhỏ gọn
– Hỗ trợ lắp đặt âm trần

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay