Máy chấm công và kiểm soát cửa SUPREMA FACESTATION FSMW

Liên hệ

– Cho phép xác thực nhận diện theo thời gian thực
– Công nghệ nhận diện khuôn mặt độc quyền của hãng
– Công nghệ xác thực không tiếp xúc
– Các kết nối đa dạng và linh hoạt

Chính sách