Kệ gỗ khung vuông logo quảng cáo

Liên hệ

– Thương hiệu: Việt POS
– Loại kệ: Kệ gỗ khung vuông hộp đèn quảng cáo
– Chiều cao kệ: Theo Yêu Cầu
– Chiều dài kệ: Theo Yêu Cầu
– Chiều rộng kệ: Theo Yêu Cầu
– Số tầng kệ: Theo Yêu Cầu
– Loại lưng sử dụng: Theo Yêu Cầu
– Chế độ bảo hành: 5 năm

Chính sách

Gọi ngay