Máy phát hiện nhiệt độ cơ thể ProFace X [TD]

Liên hệ

– Transactions: 1,000,000 / 2,000,000 (Optional)
– Faces: 30,000 (1:N)  / 50,000 (Optional)
– Memory: 512MB RAM / 8G Flash
– Power: Operating Voltage: 12V DC
– Dimensions (H*L*D): 227*143*26.1 (mm)
– Net Weight: 853g

Thương hiệu: ZKTECO

Mã SP: PROFACE-X

Chính sách

Gọi ngay