Opticon OPN-3002 – Máy quét mã vạch cầm tay

Liên hệ

– Dễ dàng tích hợp
– Là thiết bị quét mã vạch 2D mạnh mẽ
– Kết nối Bluetooth thuận tiện
– Độ bền cao

Chính sách

Gọi ngay