Opticon RS-2006 – Máy quét mã vạch đeo tay

Liên hệ

– Phương pháp quét: Vibrating mirror
– Nguồn sáng: 650 nm visible laser diode
– Tốc độ quét: 100 scan/s
– Chế độ: manual
– Giải mã chuẩn: 1D
– Giao tiếp không dây: Bluetooth
– Pin: 240 mAh
– Giao tiếp có dây: USB
– Kháng bụi nước: IP42
– Chống sốc: 1.5m

Chính sách

Gọi ngay