POS Fast Food Software

Liên hệ

– Thao tác bán hàng giao diện cảm ứng cực nhanh
– Quản lý một cửa hàng hay chuỗi cửa hàng qua mạng LAN hay internet
– Chức năng quản lý số phiếu linh hoạt
– Giảm giá linh hoạt theo nhiều hình thức ( giảm %, theo tiền tổng hóa đơn – giảm %, theo tiền v.v… )

Chính sách

Gọi ngay