Cảm biến SmartLens Network Appliance (SNAP)

Liên hệ

– Kích thước: 12 inch x 12 inch x 4 inch./305 mm x 305 mm x 102 mm
– Cân nặng: 10,5 lbs / 4,8 kg
– Đầu đọc RFID: Tần số: Đầu đọc toàn cầu: 902 MHz – 928 MHz (Bắc Mỹ); 865 MHz –868 MHz (EU), US (chỉ) Đầu đọc: 902 MHz-928 MHz
– Công suất bức xạ: Lên đến 4W EIRP
– Bảo mật: Bảo mật lớp truyền tải Ver 1.2, FIPS-140

Thương hiệu: ZEBRA

Mã SP: SNAP

Chính sách