Cổng từ Sensormatic Synergy 2.0 ABS Pedestal

Liên hệ

Bảng điều khiển trang bị thêm tương thích RFID cung cấp đường dẫn di chuyển dễ dàng, hiệu quả về chi phí đến chức năng RFID tiên tiến để cung cấp khoảng không quảng cáo và thu nhỏ
Hiệu suất phát hiện toàn cầu nhất quán 2m (6ft 6in) bảo vệ các tài sản quan trọng

 

Thương hiệu: Sensormatic

Mã SP: ABS

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay