Cổng từ Sensormatic Ultra•Post Self-Contained Pedestal

Liên hệ

– Tiêu thụ ít năng lượng hơn tới 40% so với các hệ thống Ultra-Post trước đây, mà không làm giảm hiệu suất
– Hiệu suất phát hiện toàn cầu nhất quán 1,8m (6ft) bảo vệ các tài sản quan trọng

 

Thương hiệu: Sensormatic

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay