Phần mềm RFID Linux64_SDK

Liên hệ

Gói phần mềm này đã được phê duyệt để sử dụng với những điều sau:
MÁY TÍNH:
– Ubuntu 16.04 64 bit
– Centos 6.6 64 bit
Tương thích với các thiết bị: Đầu đọc RFID cố định FX9600

Thương hiệu: ZEBRA

Mã SP: Linux64_SDK

Chính sách