Phần mềm FXSeries_Embedded_SDK_Installer_V124

Liên hệ

– Công cụ thiết lập và tối ưu hóa cho Dòng FX của đầu đọc RFID (Windows PC).
– Thể hiện khả năng đọc và định vị các thẻ RFID cho RFD2000, RFD8500 và MC3300R (thay thế Ứng dụng Di động RFID).
– Bật khả năng quản lý trình đọc trên toàn doanh nghiệp của bạn và truyền thông tin thẻ RFID quan trọng, mong muốn lên đám mây.

Thương hiệu: ZEBRA

Mã SP: Zebra_FXSeries_Embedded_SDK_Installer_V124

Chính sách