Phần mềm RFID Zebra_RFIDAPI3_SDK_2.0.1.34

Liên hệ

– Máy tính dành cho nhà phát triển: Windows 7/64-bit
– Android: Android Studio (1.0 trở lên) và Android API Cấp 19 trở lên
– Tương thích với các thiết bị: Dòng MC3300R; xe trượt RFID RFD2000; đầu đọc RFID RFD8500; xe trượt RFID RFD8500i UHF.

Thương hiệu: ZEBRA

Mã SP: RFIDAPI3_SDK_2.0.1.34

Chính sách