Phần mềm Zebra-RFID-FXSeries-Host-Java-SDK_V1.5

Liên hệ

– Tương thích với các thiết bị: đầu đọc RFID cố định FX7500, FX9600
– Ứng dụng Java có thể được phát triển để chạy trên thiết bị hoặc PC

Thương hiệu: ZEBRA

Mã SP: FXSeries-Host-Java-SDK_V1.5

Chính sách