Tem từ nắp chụp dùng cho chai lọ

Liên hệ

– Tần số: 8.2Mhz
– Dùng bảo vệ các sản phẩm dạng chai, lọ…
– Có 3 loại kích thước:
+ Loại nhỏ: 3.60cm (Cao) x 2.40cm đến 3.20cm (Đường kính) – Tính theo kích thước trong
+ Loại vừa: 3.60cm (Cao) x 2.90cm đến 3.70cm (Đường kính) – Tính theo kích thước trong
+ Loại lớn: 4.10cm (Cao) x 3.60cm đến 4.40cm (Đường kính) – Tính theo kích thước trong

 

Thương hiệu: Checkpoint

Bảo hành: 12 tháng

Chính sách

Gọi ngay