Thiết bị đếm người FootfallCam 3D Pro2

Liên hệ

– Sức mạnh xử lý vượt trội, cải thiện độ chính xác của máy đếm 3D
– Đếm được trong chế độ sáng yếu, ban đêm
– Vỏ ngoài chống tia nước
– Sản phẩm máy đếm người được sản xuất tại Anh

Chính sách

Gọi ngay