Phần mềm RFID FX7500_Embedded_SDK_Installer_ver.1.2.1

Liên hệ

– Bật khả năng quản lý trình đọc trên toàn doanh nghiệp của bạn và truyền thông tin thẻ RFID quan trọng, mong muốn lên đám mây.
– Nhanh chóng, dễ dàng cấu hình và triển khai đầu đọc RFID cố định FX Series mà không cần phát triển ứng dụng hoặc API.
– Giảm tốc độ đọc, định vị thẻ và quét mã vạch. Đối với MC3x90-Z và MC9x90-Z (Windows Mobile).

Thương hiệu: ZEBRA

Mã SP: FX7500_Embedded_SDK_Installer_ver.1.2.1

Chính sách